แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

บุคคลทั่วไป

รายละเอียดคอร์สเรียนนอกสถานที่สำหรับคอร์สเรียนส่วนตัวและคอร์สเรียนกลุ่มส่วนตัว 

         คอร์สเรียนนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียนฯ แต่ต้องการใช้ภาษาเร่งด่วน โดยจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือทักษะใดทักษะหนึ่งก็ได้ ตามที่ผู้เรียนต้องการ โดยผู้เรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนเองได้ และสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย โดยการเรียนนอกสถานที่ เงื่อนไขของสถานที่เรียนจะมีดังนี้

               - สถานที่เรียนจะต้องเดินทางไป-กลับ ได้สะดวก

           - สถานที่ต้องไม่เปลี่ยว ไม่เป็นสถานที่ อโคจร และต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออาจารย์ผู้สอน

               - สถานที่ต้องไม่มีผู้คนเยอะและเสียงดัง จนเกิดความน่ารำคาญ

อัตราค่าเรียนสำหรับคอร์สเรียนส่วนตัว 

        หมายเหตุ  ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน และค่าเดินทางไป-กลับ และค่าล่วงเวลาในการเดินทาง

 ระยะเวลาเรียน 1 คอร์ส เรียน 10 ชั่วโมง เรียนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง

 

 

จัดอบรมสำหรับหน่วยงาน / บริษัท

 รายละเอียดคอร์สเรียนนอกสถานที่หรือการจัดอบรมสำหรับหน่วยงานหรือบริษัท

       คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือบริษัทที่ต้องการเรียนเพื่อใช้ในการทำงานหรือเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยมีความประสงค์ที่ว่าจะจ้างอาจารย์ให้เข้าไปสอนที่หน่วยงานหรือบริษัทนั้นๆ โดยจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน หรือทักษะใดทักษะหนึ่งก้ได้ โดยทางหน่วยงานสามารถระบุวันและเวลาที่ต้องการเรียน พร้อมระบุสถานที่สำหรับการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเลือกอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย

 ค่าคอร์สเรียน

            -ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ภาษาที่เรียน ระยะเวลาการเดินทางไปสอน และประสบการณ์การสอนของอาจารย์แต่ละท่านด้วย

             - มีการจัดทำหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กร และมีการประเมินผลการสอน   

  โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ คำนึงถึงการจัดหลักสูตรที่เหมาะสม มีสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้เกิดหลักสูตรการอบรมที่มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ และหน่วยงานต่างๆให้ดูแลหลักสูตร และจัดอบรมภาษาต่างๆ อาทิ เช่น

                 - หลักสูตรสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในสายอาชีพต่างๆ

                 - หลักสูตรสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและบริการขนส่ง

                 - หลักสูตรสอนภาษาเพื่อต่อยอดทางการศึกษา เป็นต้น

 

 

เรียงตาม :
Engine by shopup.com