แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

 

 รายละเอียดคอร์สส่วนตัว

         คอร์สเรียนส่วนตัวภาษาต่างๆเหมาะสำหรับผู้ที่มีระยะเวลาเรียนจำกัด ต้องการเรียนรู้ภาษาเร็วเพื่อใช้ในการทำงาน สอนตั้งแต่ระดับต้น จนถึงระดับสูง โดยจะเน้นทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือทักษะใดทักษะหนึ่งก็ได้  เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศได้ ผู้เรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนตามที่ผู้เรียนสะดวกได้ และสามารถเลือกผู้สอนเองได้ ซึ่งผู้สอนของโรงเรียนมีทั้งคนไทยและเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์สอนเฉพาะด้านอย่างเชี่ยวชาญ 

 

ค่าคอร์สส่วนตัว ราคา เริ่มต้น 9,000 บาท /10 ชม. (เรียนขั้นต่ำวันละ 2ชม.)

      **ทั้งนี้ ถ้าเป็นผู้สอนเฉพาะด้านและประสบการณ์สูง ราคาค่าคอร์สเรียนส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

 รายละเอียดคอร์สกลุ่ม 

         คอร์สเรียนกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงชั้นสูง โดยเริ่มสอนตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น จนถึง การเรียนไวยากรณ์ที่ซับซ้อน การใช้ภาษาเฉพาะทางและการสอบแข่งขันต่างๆ  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้เพื่อการเรียนการศึกษาต่อที่ประเทศนั้นๆ 

 

ค่าคอร์สราคา คอร์สละ 5,000 บาท เรียนสูงสุด 24 ชม.

 ค่าหนังสือเรียนไม่เกิน XXX บาท

ระยะเวลาในการเรียน

         จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ 1 คอร์ส ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ดังนี้ 

 

 วันและเวลาที่สามารถลงเรียนคอร์สเรียนกลุ่มได้ มีดังนี้

 

 

เรียงตาม :
Engine by shopup.com