แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ
เรียงตาม :
 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ระดับชั้นต้น - กลาง จำนวน 4CD+ 1Book
  1,200บาท  1,200บาท

  19 มิ.ย. 2562

  1607

 • หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ระดับ ชั้นต้น- กลาง จำนวน 1 CD + 1 Book
  300บาท  300บาท

  19 มิ.ย. 2562

  1818

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ระดับ กวีนิพนธ์ อังกฤษ - ไทย จำนวน 9 CD + 1 Books
  2,700บาท  2,700บาท

  19 มิ.ย. 2562

  1834

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ระดับกวีนิพนธ์ อังกฤษ - ไทย จำนวน 4 CD +4 Book
  1,200บาท  1,200บาท

  19 มิ.ย. 2562

  1909

 • หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ระดับชั้นต้น - กลาง จำนวน 2CD + หนังสือเรียน 1 เล่ม
  600บาท  600บาท

  19 มิ.ย. 2562

  1662

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ระดับ ชั้นต้น - กลาง จำนวน 21 CD + 1 Book
  2,100บาท  2,100บาท

  19 มิ.ย. 2562

  1636

 • เรียนภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน โดยเริ่มเรียนตั้งแต่พยัญชนะ สระ ตัวสะกด และการอ่านออกเสียง
  6,500บาท  5,500บาท

  27 ก.พ. 2567

  23820

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  เรียนได้ทั้งภาษากวางตุ้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภาคแรกของหนังสือจะมีภาษาจีน คำอ่านภาษากวางตุ้ยเป็นไทย และคำแปลภาษาไทย ซึ่งใน CD ทั้ง 4แผ่น จะมีภาษากวาง
  1,200บาท  1,200บาท

  24 พ.ค. 2562

  5356

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจภาษาเกาหลี ที่ต้องการฝึกฝนการพูด การฟัง และการอ่านออกเสียง ภาษาเกาหลีที่ถูกต้องเป็นสำคัญ ง่ายต่อการเรียนรู้แบบเร่งรัด ผู้เขียนได
  350บาท  350บาท

  24 พ.ค. 2562

  4425

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  ใช้สอนได้ทั้งครูและนักเรียนโดยให้ครูและผู้เรียนค้นคว้า เปรียบเสมือนห้องสมุดโรงเรียนเคลื่อนที่ ใช้อ่าน และเปิดในวันสำคัญ เช่น วันเด็ก วันครู วันขึ้นปี
  9,000บาท  9,000บาท

  30 เม.ย. 2562

  4383

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  การสนทนาภาษาอังกฤษ แบบธรรมชาติ (หนังสือ 1 เล่ม + ซีดี 30 แผ่น) มีเนื้อหาละเอียด รวบรวมประโยคสนทนามากถึง 100,000ประโยค ผู้ศึกษาจบเล่มนี้สามารถฟังข่าวดา
  900บาท  900บาท

  24 พ.ค. 2562

  4420

 • Sale
  Sale
  หมวดหมู่สินค้า : หนังสือ
  รวมผลงานกวีนิพนธ์ พ.ศ. 2511 - 2555 เป็นงานชิ้นเอกของโลกด้านกวีนิพนธ์ (World Poetical Masterpiece Work) ที่มีการแปลบทกวีไทยเป็นบทกวีอังกฤษตามฉันทลักษณ์
  12,600บาท  12,600บาท

  17 พ.ค. 2562

  4777

Engine by shopup.com