แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีเพื่อไปทำงาน

EPS-TOPIK

EPS-TOPIK คือ การไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามระบบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System Foreign Workers : EPS) เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างกระทรวงแรงงานไทย และ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี

วัตถุประสงค์

  1. ข้อจำกัดการคัดเลือกแรงงานต่างชาติตามความต้องการแรงงานของนายจ้างโดยใช้การทดสอบ ความสามารถทางภาษาเกาหลีเป็นหลัก
  2. การคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพโดยคัดเลือกจากผลประเมินจากคะแนนรวมของการทดสอบภาษาเกาหลี,การทดสอบทักษะและ ผลประเมินประสบการณ์

คุณสมบัติ

  1. เพศชายและเพศหญิง
  2. อายุ 18-39 ปี (ตามประกาศการรับสมัครในแต่ละครั้ง)
  3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  4. สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด
  5. ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทย หรือ สาธารณรัฐเกาหลี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก
  6. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย
  7. ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางการสาธารณรัฐเกาหลีห้ามเข้าประเทศ หรือ ถูกเนรเทศ/นิรโทษกรรม
  8. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 และ/หรือ E-10 รวมกันเกิน 5 ปี
ไปทำงานตามระบบ EPS
แรงงานไทยในเกาหลี
อุตสาหกรรมการผลิต
รับสมัครทั้งชายและหญิง
Read More
เรียนภาษาเกาหลีเพื่อไปทำงาน
งานเกษตรและปศุสัตว์
รับสมัครทั้งชายและหญิง
Read More
เรียนภาษาเกาหลีเพื่อไปทำงานที่เกาหลี
งานก่อสร้าง
รับเฉพาะเพศชาย
Read More
เรียนภาษาเกาหลี
งานประมง
Read More


02 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 6304 ครั้ง

Engine by shopup.com