-

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250       086-369-2124

 SCAN HERE

ล่ามแปลภาษา

ล่ามแปลภาษา/ Interpretation Service

 

บริการล่ามแปลภาษา โดยผู้มีประสบการณ์ด้านภาษาโดยตรง

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเนื้อหา ชั่วโมงในการแปล และความสามารถของผู้แปล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-1250, 02-251-1288

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


21 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 5084 ครั้ง

Engine by shopup.com