-

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250       086-369-2124

 SCAN HERE

อาจารย์ผู้สอน

 

 

สนใจสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศกับเรา

สามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ thonginphone@yahoo.com


29 กันยายน 2561

ผู้ชม 4647 ครั้ง

Engine by shopup.com