แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

แนะนำโรงเรียนของเรา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานหัวช้าง บนถนนพญาไท หรือทุกคนรู้จักกันดีในชื่อ "ทองอินทร์โฟน" ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 โดยอาจารย์ทองอินทร์ สุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนได้เปิดสอนภาษาต่างประเทศมานานกว่า 45 ปี ในระยะเวลานั้นโรงเรียนได้สอนภาษาอังกฤษเป็นหลัก ต่อมาได้มีการขยายการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาต่างประเทศอื่นๆมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก

นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดทำและจำหน่ายเทปประกอบตำราเรียนภาษาต่างประเทศมากกว่า 30 ภาษา สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง และมีการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วยกว่า 45 ปี เช่น การเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งหลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี, และศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี โดยโรงเรียนมุ่งสอนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเรามุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โรงเรียนภาษาเกาหลี


26 มกราคม 2567

ผู้ชม 5450 ครั้ง

Engine by shopup.com