แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

กฎระเบียบข้อบังคับ

เงื่อนไขการสมัครเรียนและกฎระเบียบอื่นๆ

การสมัครคอร์สเรียนส่วนตัว

กรณีนักเรียนที่เรียนส่วนตัว (Private Class) หรือ กลุ่มส่วนตัว (Private Group)

นักเรียนจะต้องเรียนจบคอร์สภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ (หลังจากวันที่สมัครเรียน)

1. สมัครเรียน 10 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 45 วัน

2. สมัครเรียน 20 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 3 เดือน

3. สมัครเรียน 30 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 4 เดือน

4. สมัครเรียน 40 ชั่วโมง กำหนดหมดอายุคอร์ส ภายใน 6 เดือน

หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนจบคอร์สภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงเรียนฯ จะขอตัดสิทธิ์ในชั่วโมงเรียน หรือ ผู้เรียนชำระค่ารักษาสิทธิ์ในการเรียนต่อ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท เพื่อขยายระยะเวลาต่อไปอีก 3 เดือน เช่น นักเรียนสมัครเรียน 10 ชั่วโมง ระยะเวลาในการเรียนคือ 45 วัน หากผู้เรียนชำระค่ารักษาสิทธิ์ ทางโรงเรียนฯ จะขยายระยะเวลาจบคอร์ส เพิ่มให้อีก 3 เดือน เป็นต้น

เงื่อนไขอื่นๆ

1) การขอย้ายคอร์สเรียนไปเรียน วัน-เวลาอื่น

*กรณีที่ยังไม่มีการเปิดคอร์ส ผู้เรียนสามารถยายคอร์สได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

*กรณีที่เปิดคอร์สแล้ว ผู้เรียนที่ต้องการย้ายคอร์ส จะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท โดยนักเรียนจะต้องแจ้งความประสงค์ ภายในครั้งที่ 2 ของการเข้าเรียนต่อจากบทที่เรียนอยู่

2) การหยุดพักหรือเปลี่ยนผู้เรียน

*กรณีการขอพักชั้นเรียน หลังจากสมัครเรียนไปแล้ว ผู้เรียนสามารถหยุดพักได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยผู้เรียนแจ้งให้ทางโรงเรียนฯ ทราบภายในครั้งที่ 2 ของการเข้าชั้นเรียน โดยชำระค่าพักคอร์ส 500 บาท

*กรณีมีการเปลี่ยนผู้เรียน จะมีค่าธรรมมเนียม 300 บาท โดยผู้เรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในครั้งที่ 2 ของการเข้าชั้นเรียน

3) การขาดเรียน

*กรณีที่นักเรียน เรียนแบบตัวต่อตัว สามารถแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้า ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการลดชั่วโมงได้

*กรณีที่เรียนแบบห้องปกติ จะไม่สามารถขอเรียนชดเชย หรือ เปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนได้

4) การขอเงินคืน ค่าสมัคร และ ค่ามัดจำ

ค่าสมัครและค่ามัดจำ ไม่สามารถขอคืนได้ ยกเว้น ทางโรงเรียน ไม่สามารถเปิดคอร์สเรียนตามที่ประกาศไว้ ภายใน 45-60 วัน นับจากวันที่สมัคร ซึ่งนักเรียนไม่สามารถรอได้อีกต่อไป โดยนักเรียนจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน มารับเงินคืนด้วยตัวเองทุกครั้ง

5) ห้ามนักเรียนบันทึกภาพหรือเสียง ขณะเรียนในห้องเรียนหรือเรียนออนไลน์ หากทางโรงเรียนฯ พบจะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักเรียนทันที

 


28 มกราคม 2567

ผู้ชม 5468 ครั้ง

Engine by shopup.com