แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

ภาษาจีน

หลักสูตรและระดับของการสอนภาษาจีน

           หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาจีนของทางโรงเรียนฯ เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่ตัวอักษร สระ การผสมคำ และการผสมประโยค โดยจะเน้นทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การติวสอบแข่งขัน และใช้เพื่อการเรียน หรือศึกษาต่อที่ประเทศจีนในชั้นสูงได้


การแบ่งระดับภาษาจีน

1. ระดับชั้นต้น (Beginner 1-3) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ B1, B2, B3
            เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ภาษาจีน การออกเสียงที่ถูกต้อง การผสมคำ กฎยกเว้นต่างๆ การผสมประโยค การพูดประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การพูดภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ การผสมประโยค การซื้อของ การถามทาง การสั่งอาหาร การสนทนาทางโทรศัพท์ และการแปลงรูปอดีต/อนาคต เป็นต้น
2. ระดับชั้นกลาง (Intermediate 1-3) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ I1, I2, I3
          เรียนการผสมประโยคแบบซับซ้อน การเขียนและอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันของผู้เรียน การแต่งประโยคเป็นบริบทยาวๆ การขยายหน้าคำนามในรูปแบบต่างๆ การเกริ่นคำพูดเพื่อที่จะนำมาเล่าเรื่องราวของผู้เรียน เป็นต้น
3. ระดับชั้นกลาง-สูง (Upper- Intermediate) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ U1, U2, U3
            เรียนการแนะนำตัวแบบยาก การนำไวยากรณ์ต่างๆ ที่เรียนมาผสมกันในประโยคยาวๆ การแต่งและเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ เรียนคำศัพท์ที่ยากขึ้นและนำมาใช้ในการสนทนาระดับกลาง-สูง การใช้ภาษาที่ไพเราะในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไวยากรณ์ในระดับนี้จะเริ่มยากขึ้นจากเดิม
4. ระดับชั้นสูง (Advance 1-3) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ A1, A2, A3
           เรียนการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง การอ่านบทความที่ยาก การแต่งประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้ไวยากรณ์ระดับยาก การเรียนคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ แต่ไม่ใช่คำหยาบ การเรียนสำนวนโวหารของภาษาจีน

 

ภาษาจีนของสถาบัน มี 4 รูปแบบ ดังนี้

1. คอร์สส่วนตัว 

รายละเอียดคอร์สเรียน

           คอร์สเรียนภาษาจีนส่วนตัว เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเฉพาะทาง เรียนเพื่อติวสอบ หรือมีระยะเวลาเรียนที่จำกัด เปิดสอนตั้งแต่พื้นฐาน-ขั้นสูง โดยจะเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน หรือสามารถเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งก็ได้ การเรียนคอร์สเรียนแบบส่วนตัว ผู้เรียนสามารถกำหนดวัน-เวลาเรียนด้วยตนเองได้ และสามารถเลือกผู้สอนเองได้ว่าจะเป็นคนไทยหรือเจ้าของภาษา 

ค่าคอร์สเรียน

           สำหรับค่าคอร์สเรียนภาษาจีน ทุกระดับ (ทั้งนี้หากเป็นผู้สอนเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การสอนสูง ราคาค่าคอร์สเรียนส่วนตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 ค่าหนังสือเรียน ประมาณ 300-450 บาท

 

2.คอร์สกลุ่ม

 รายละเอียดคอร์สเรียน

           คอร์สเรียนภาษาจีนแบบกลุ่ม ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่พื้นฐาน - ขั้นสูง เริ่มตั้งแต่ ฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น จนถึงการแต่งประโยคที่ซับซ้อน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงสามารถต่อยอดไปใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศได้อีกด้วย

 ค่าคอร์สเรียนภาษาจีน

ค่าหนังสือเรียน ประมาณ 300-450 บาท 

ระยะเวลาในการเรียน 

          จำนวนชั่วโมงเรียนต่อ 1 คอร์ส ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน ดังนี้ 

 

วันและเวลาที่สามารถลงเรียนคอร์สเรียนกลุ่มได้ มีดังนี้  

 

 

3. คอร์สติวสอบ

    สำหรับคอร์สเรียนเพื่อติวสอบ เป็นคอร์สพิเศษที่จะเปิดเป็นรอบ รูปแบบการเรียนที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่วงปิดเทอมเพื่อติวสอบ หรือหลักสูตรพิเศษที่ต้องการจะไปสอบวัดระดับ เช่น HSK เป็นต้น สามารถเช็ควันและเวลาเรียนเปิดคอร์สกับทางโรงเรียนได้ โดยราคาค่าเรียนขึ้นอยู่กับภาษาที่จะติวสอบ

 

 

4. คอร์สออนไลน์ 

           อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

5. คอร์สสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐาน

      ในกรณีที่ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว ทางโรงเรียนจะต้องให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับของผู้เรียนให้เหมาะสมกับชั้นเรียน โดยการทำแบบทดสอบ สามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์หรือจะเข้ามารับแบบทดสอบที่โรงเรียนก็ได้ จะมีค่าใช้จ่ายในการทำแบบทดสอบ ครั้งละ 50 บาท สามารถติดต่อสอบถาม ตารางเรียนได้ที่หน้าเค้าน์เตอร์ของทางโรงเรียน หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ http://line.me/ti/p/~thongin_555

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

 

สมัครเลย

 

 


25 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 6761 ครั้ง

Engine by shopup.com