แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

ภาษาเกาหลี

คอร์สเรียนภาษาเกาหลี

หลักสูตรภาษาเกาหลีของสถาบัน
ภาษาเกาหลี
 
หลักสูตรปกติ
เป็นหลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ชั้นสูง นักเรียนจะได้เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน รวมทั้งหลักไวยากรณ์ สามารถนำไปสอบวัดระดับได้
หลักสูตรสนทนาภาษาเกาหลี
นักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อใช้ในการสื่อสารเป็นหลัก ถือว่าเป็นคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์มาก โดยคอร์สเรียนนี้ ทางโรงเรียนฯ จะเน้นการสอนเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
คอร์สติวสอบ
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาแล้วเท่านั้น โดยนักเรียนจะต้องเรียนภาษาเกาหลีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 ชั่วโมง โดยคอร์สติวสอบของสถาบัน จะเป็นการตะลุยโจทย์ เกร็งคำศัพท์ เพื่อใช้ในการสอบโดยตรง
หลักสูตรอบรมพนักงานบริษัทฯ
หลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรสอนนอกสถานที่ ตามหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่อยากจัดคอร์สเรียนภาษาให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยหลักสูตรจะจัดทำขึ้นตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน


14 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 19889 ครั้ง

Engine by shopup.com