แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

คอร์สเรียน Online (หลักสูตรพิเศษ ISK1&ISK2)

หมวดหมู่: รีวิว-Reviews

คอร์สเรียน Online (หลักสูตรพิเศษ ISK1&ISK2)

 

คอร์สเรียนนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ โดยจะสอนผ่านช่องทาง กลุ่ม Facebook เป็นคลิป VDO และ จะมีการ Live สด กับผู้สอน ในบางครั้ง เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพื่อเน้นทักษะการสนทนา ซึ่งคอร์สเรียนนี้จะเป็นหลักสูตรแบบเร่งรัด โดยใช้หนังสือเรียนของสถาบัน มี CD ประกอบ 2 แผ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการทำแบบทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post Test) ผู้เรียนที่อยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน หรือ มีเวลาเรียนไม่แน่นอน ก็สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้ เพราะว่า ผู้เรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลา

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

21 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 1871 ครั้ง

Engine by shopup.com