แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

รองผู้อำนวยการ เดินทางไปเยี่ยม คณาจารย์ของ Ewha Womans University

หมวดหมู่: รีวิว-Reviews

อาจารย์เทป สุ่นสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อไปเข้าพบคณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

(Ewha Womans University) 

 

 

 

24 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 4789 ครั้ง

Engine by shopup.com