แนะแนวศึกษาต่อประเทศเกาหลี

Study in Korea

หลักสูตรเรียนภาษาเกาหลี

Korean Language Program

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

รับสอนภาษาต่างประเทศ เช่น เรียนภาษาเกาหลี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก และยังมีบริการด้านอื่นๆ เช่น แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน ฯลฯ

บริการของเรา

โปรโมชั่น

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์กับ LINE (THAILAND)

สถาบันภาษาทองอินทร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร LINE (THAILAND) เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจ เลือกสถาบันของเราให้จัดหลักสูตรสอนภาษาเกาหลีให้กับพนักงานในองค์กร หวังว่าทางพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น้อยค่ะ
ดูรายละเอียด

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีกับ LG (THAILAND)

ดูรายละเอียด

คอร์สเรียน Online (หลักสูตรพิเศษ ISK1&ISK2)

ดูรายละเอียด

หนังสือเรียน

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ รับสอนภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศมากกว่า30 ภาษาทั่วโลก และรับแปลเอกสาร จัดหาล่าม จำหน่ายชุดหนังสือสือและซีดี

รับสอนภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆมากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก อีกทั้งรับแปลภาษา จัดหาล่ามในโอกาสต่างๆ และจัดทำและจำหน่ายหนังสือ ซีดีประกอบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

Engine by shopup.com