ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Menu
dot
bulletคอร์สที่กำลังจะเปิดใหม่
bulletดาวน์โหลดใบสมัคร
bulletPromotion
bulletวิธีการสมัคร และ วิธีชำระเงิน
bulletORDER! Language Learning Media
bulletตำราและซีดีเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
dot
School Announcement
dot
bulletRules
bulletWork with us
bulletENGLISH VERSION
Facebook โรงเรียน
Twitter โรงเรียน
เรียนภาษาญี่ปุ่น(พื้นฐาน-ขั้นสูง) article

หลักสูตรและระดับของการสอนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นของทางโรงเรียนฯ เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่ตัวอักษรสระ การผสมคำ และการผสมประโยค โดยจะเน้นทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยกรณ์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การติวสอบแข่งขัน  และใช้เพื่อการเรียน หรือศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในชั้นสูงได้

การแบ่งระดับภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียนฯ

1. ระดับชั้นต้น (Beginner 1-3 ) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ B1 , B2 , B3

เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ภาษาญี่ปุ่นการของเสียงที่ถูกต้อง การผสมคำ  กฎยกเว้นต่างๆ การผสมประโยค การพูดประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การพูดภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ การผสมประโยค การซื้อของ การถามทาง การสั่งอาหาร การสนทนาทางโทรศัพท์ และการแปลงรูปอดีต/อนาคต เป็นต้น

2. ระดับชั้นกลาง (Intermediate 1-3) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ I1 , I2, I3

เรียนการผสมประโยคแบบซับซ้อน การเขียนและอธิบายกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันของผู้เรียน การแต่งประโยคเป็นบริบทยาวๆ การขยายหน้าคำนามในรูปแบบต่างๆ การเกริ่นคำพูดเพื่อที่จะนำเล่าเรื่องราวของผู้เรียน เป็นต้น

3. ระดับชั้นกลาง-สูง (Upper- Intermediate) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ U1 , U2, U3

เรียนการแนะนำตัวแบบยาก การนำไวยากรณ์ต่างๆที่เรียนมาผสมกันในประโยคยาวๆ การแต่งและเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ  เรียนคำศัพท์ที่ยากขึ้นและนำมาใช้ในการสนทนาระดับกลาง-สูง การใช้ภาษาที่ไพเราะในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม โดยไวยากรณ์ในระดับนี้จะเริ่มยากขึ้นจากเดิม 

4. ระดับชั้นสูง (Advance 1-3) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส ได้แก่ A1, A2, A3

เรียนการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง การอ่านบทความยาก การแต่งประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้ไวยากรณ์ระดับยาก การเรียนคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ แต่ไม่ใช่คำหยาบ ของภาษาญี่ปุ่นการเรียนสำนวนโวหารของภาษาญี่ปุ่น

 

ค่าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นมี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ค่าคอร์สเรียนปกติ (นักเรียนขั้นต่ำ 6 คนขึ้นไป)  4,500 บาท เรียนทั้งหมด 24 ชั่วโมง

*** หมายเหตุ***

จำนวน นักเรียน  จำนวนชั่วโมงเรียน
1-2 คน      ไม่เปิดคอร์ส
3 คน 14
4 คน 16
5 คน  18
6 คนขึ้นไป 24

 

นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามตารางนี้

 

วันเรียนที่สามารถเลือกได้

เวลาเรียน

ระยะเวลาเรียน

วันจันทร์ + วันพุธ + วันศุกร์

วันจันทร์ + วันพุธ + วันศุกร์

วันจันทร์ + วันพุธ

9.00 - 12.00

13.00 – 16.00

18.00 - 20.00

2 สัปดาห์+2วัน (24 ชม.)

2 สัปดาห์ + 2 วัน ( 24 ชม.)

6 สัปดาห์  (24 ชม.)

วันอังคาร + วันพฤหัสบดี

วันอังคาร + วันพฤหัสบดี

วันอังคาร + วันพฤหัสบดี

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

18.00 – 20.00

4 สัปดาห์ (24 ชม.)

4 สัปดาห์ (24 ชม.)

6 สัปดาห์ (24 ชม.)

วันเสาร์

วันเสาร์

วันเสาร์

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

16.00 – 18.00

8 สัปดาห์ (24 ชม.)

8 สัปดาห์ (24 ชม.)

12 สัปดาห์ (24 ชม.)

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

16.00 – 18.00

8 สัปดาห์ (24 ชม.)

8 สัปดาห์ (24 ชม.)

12 สัปดาห์ (24 ชม.)

สามารถเช็ควันเริ่มเปิดคอร์สและจองคอร์สเรียนได้ที่ โรงเรียนฯ โดยตรง เบอร์ 02-2511288 , 02-2511250 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ thonginphone@yahoo.com

2. ค่าเรียนคอร์สส่วนตัว (สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ ไม่มีกำหนดนักเรียนขั้นต่ำ)

หลักสูตรส่วนตัว

ภาษาญี่ปุ่น

1 คน

8,000 บาท/ 10 ชม.

2 คน

4500 บาท/ 10 ชม.

3 คน

4000 บาท/ 10 ชม.

4 คนขึ้นไป

3500 บาท/ 10 ชม.

หมายเหตุ 

    - ราคานี้ ยังไม่รวมค่าหนังสือเรียน

    - จำนวนผู้เรียนหลักสูตรปกติ อยู่ระหว่าง 6-20 คนต่อห้อง

    - อาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนหรืออาจารย์เจ้าของภาษา โดยตรงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ด้านภาษาของนักเรียน

 

มีโปรโมชั่นพิเศษ   สำหรับนักเรียนที่มาสมัครเรียนคอร์สปกติพร้อมกันกับเพื่อน

 นักเรียนใหม่ Level 1  - สมัครพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับส่วนลด 300 บาท/ คน (จาก4,500 บาท เหลือ 4,200 บาท/ คน)

                                             - สมัคร 2คอร์สต่อเนื่อง รับส่วนลด 500 บาท (จาก 9,000 บาท เหลือ 8,500 บาท)

Japanese Levels

Japanese language course will start teaching Japanese since no fundamental emphasis on speaking, listening, reading, writing and grammatical level. The level used to work as an interpreter for translation competitive exams. Studying in Japan And in everyday life

The Japanese can be divided into 4 classes or 12 levels.

 One. Levels Beginner Beginner divided into three classes, including class 1 (B1), class 2 (B2), and class 3 (B3). material that students will begin classes from ABC Swimming spelling pronunciation mixed sentence composition. question sentence tells deny the numbers, verbs, adjectives is both past and future as well as present various scenarios, such as the purchase of telephone conversations order to practice this level.

Two. Middle class Medium older. 3 courses including Intermediate 1 (M2), Intermediate 2 (M2) and class 3 (M3). material that students will begin to make an appointment. The causes and results in a sentence. Bring more difficult grammatical sentences used in the complex. Composing a short block. Write throughout for use in daily life.

Three. Levels of the middle class - higher Intermediate divided into three classes, including the middle class - higher 1 (I1), the middle class - higher 2 (I2), the middle class - higher 3 (I3). material that students will learn to practice the syntax. forecast higher in speaking, listening, reading and yen before the class. Students are able to resort Korean language proficiency through easily. Or to take to work very well.

Four. Levels high and consists of 3 courses include Advance Advanced 1 (A1), steep 2 (A2), the high-3 (A3). , content will focus on grammar and advanced vocabulary. Content that is hard to learn Have to read a long article on the Japanese. I have been practicing for a long article. Students speak Communicate with the Japanese fluently. And use more complex sentences, as well as students can use to study in Japan.

Japanese Language Course

One. mainstream Price 4,500  Baht / 24 hours

 For those with no background - the advanced level. Can be used to study and communicate with fellow Japanese skills, speaking, reading, writing (early - the top floor).

- are actively recruiting new students to the course Ja!
- classes from basic Get up to 10 people The first room                   
 - Thailand and taught by the teacher.

 

                                                    

 Two. course classes Or bring your own group

 Lessons will be on Tues Japan or Thailand to continue their teachers.   $ 8 , 000 baht  , or group it yourself  if grouping students will retain the price down. Applied start immediately

 Three. Intensive Course

See the announcement of the school. Which opens only intermittently.

 Note

- Does not include books about 250-300 baht (Depending on the target language).

- number of students in a course usually between. 6-10 people per class 
   ( if the number of students is less than 6 people per room Need to reduce the number of class hours into it).

- Number of students in accelerated courses to get up. : 10 people per class

- teachers are all native speakers and language specialist teachers in Thailand.

  The school will be taught by the level of knowledge and ability.
   language course each student

 

For details on the

02-2511250, 02-251-1288, 081-9213351, 086-3692124.ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCourses

เรียนภาษาเกาหลี (พื้นฐาน-ขั้นสูง) article
เรียนภาษาจีน (พื้นฐาน-ขั้นสูง) article
เรียนภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน-ขั้นสูง) article
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ article
คอร์สสำหรับนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว articleCopyright 2010 © thonginphone. All rights reserved. Designed by thonginphone.com
ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี
,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese ,ภาษาเกาหลี,เรียนภาษาเกาหลี ,ไปเที่ยวเกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี ,อาหารเกาหลี ,จีน ,เกาหลี ,ญี่ปุ่น ,china, chinese
language, chinese university, chinese culture, chinese ,movie, chinese ,music, mp3, travel,
education, chinese,edutainment, chinese ,entertainment,ภาษา,phone,ทองอินทร์,สถาบัน,เรียน,โรงเรียนราชเทวี,
สยาม,พารากอน,พญาไท,สนทนา,เกาหลี,ถูก,ฟรี,ไม่แพง,หล่อ,สวย,ทักทาย,แนะนำ,ซื้อของ,ธนาคาร,korea,thai,เรียน,สอน,เรียนสนุก,เข้าใจง่าย

เรียนภาษาเกาหลี     เรียนภาษาจีน      เรียนภาษาญี่ปุ่น      เรียนภาษาอังกฤษ


โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ 121/77 เชิงสะพานหัวช้าง (BTS ราชเทวี) ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-2511288, 02-2511250, 02-2511034, 081-9213351 แฟกซ์ 02- 6565653